Lid worden van de Vriendenkring 62A

Voornaam + Naam:
Straat, Nr , Bus:
Postcode + stad:
Land:
Tel / GSM:
Email:
Paspoort nummer:
Rijsregister nummer:
Merk van de Auto:
Kenteken nummer:
Periode in 62A / dienst / welke batterij:
Graad:
U was:
Milicien Actief
Lidgeld van 7,00 euro gestort: Bank Rek: BE75 0011 7519 8951
JA NEE
Eventueel een pasfoto als bijlag:
PRIVACYVERKLARING VRIENDENKRING 62A (details hier!)
Keuze persoonsgegevens:
JA: - Ik verleen toestemming om mijn persoonsgegevens te verzamelen.Ik verleen mijn toestemming om mijn persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken volgens de regels vastgelegd in de Privacy eVrklaring van de Vriendenkring Anciens 62A.
NEE: - Ik verleen geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verzamelen.
Keuze gebruik foto's:
JA: - Ik verleen mijn toestemming om foto's te nemen waarop ik afgebeeld sta en deze te publiceren
JA: - Ik verleen mijn toestemming om foto's te nemen waarop ik afgebeeld sta maar NIET om deze te publiceren.
NEE: - Ik geef geen toestemming om foto's van mijn persoon te nemen.
 
Gegevens van de partner:
Voornaam + naam:
Paspoort nummer:

Rijsksregistersnummer: