Alain FONTAINE

 

Royalist en legerfanaat

Alain Fontaine (57) uit De Panne heeft een legercarrière van bijna veertig jaar achter de rug. De vrije tijd die hij sindsdien heeft, is goed gevuld want Alain verzamelt alles over het Belgisch leger, draagt het koningshuis een warm hart toe en coördineert als ceremoniemeester de plechtigheden van vaderlandslievende verenigingen. Ook aan de Leopoldfeesten draagt hij zijn steentje bij.

Alain Fontaine is in de ban van Belgisch leger en dat is begrijpelijk als we zijn levensloop horen. "Mijn vader was beroepsmilitair in de krijgsschool. Ik ging vaak met hem mee naar de kazerne en leerde ondermeer drie officieren kennen van wie ik in 1958 een ereteken kreeg. Dat was de start van mijn uitgebreide collectie.
Ook ik zette de stap naar het leger waar ik een carrière van bijna veertig jaar opbouwde in Duitsland, Bastogne en Lombardsijde. Mijn specialiteit was identificatie op zicht van materieel. Ik gaf regelmatig les in die materie.
Ik geef eerlijk toe dat ik 93 procent van mijn legerverzameling cadeau heb gekregen van collega's, studenten of buurtbewoners. Een deel van mijn collectie is te zien in het luchtdoelartillerie museum in Lombardsijde, de andere helft bewaar ik thuis. Mijn aandacht gaat naar alles wat met het Belgisch leger te maken heeft zoals kentekens, vlaggen, kledij en materieel." Tot nu toe heeft hij een honderdtal kledingstukken, en zowat vijftig hoofddeksels, 150 eretekens en een pak materiaal en informatie.

Unieke stukken

Wanneer we in zijn rijke collectie snuisteren, zet Alain een paar blikvangers in de kijker. "Ik ben trots op de vlaggen met het kenteken van de regimenten en op een twaalftal vlaggen van vaderlandslievende verenigingen die in De Panne ontbonden zijn. Toen de Britten nog jaarlijks naar De Panne afzakten voor een viering ontving ik van één van hen een vlag van de Britse Veteranen van Albert I. Van de familie Theunies heb ik ook een aantal belangrijke verzamelobjecten gekregen zoals een medaille. Er hangt hier een vlag van het geheime leger van Adinkerke daterend uit de Tweede Wereldoorlog."


Alain Fontaine tussen zijn legerobjecten. De begeestering voor alles wat met het leger te maken heeft, begon toen hij als kind ooit een ereteken kreeg van een officier in de krijgsschool waar zijn vader werkzaam was.

Ceremoniemeester

Alain is niet alleen geïnteresseerd in verzamelen, hij is ook lid van diverse verenigingen. Zo is hij ondervoorzitter van het verstandhoudingscomite der vaderlandslievende groeperingen, voorzitter van de afdeling De Panne van bet Koninklijke verbond der veteranen van ZM Koning Albert I, voorzitter van het comité Koningin Elisabeth, lid van het nationale bestuur dat alle verbroederingen van de luchtdoelartillerie verzamelt, erezouave van het France leger en regionaal secretaris van het Koninklijk verbond der oud-krijgsgevangenen.

93 procent van mijn collectie heb ik cadeau gekregen.

Een hele mond vol en als toemaatje is hij ook ceremoniemeester van De Panne. "Dat laatste betekent dat ik alle herdenkingsplechtigheden van onze vaderlandslievende verenigingen coördineer. In De Panne zijn er nog twaalf vaandeldragers en evenveel groeperingen. Jaarlijks verzorgen we een dertigtal plechtigheden in De Panne, zijn buurgemeenten en net over de Franse grens. Ik vervul die functie al vijftien jaar en doe het met veel plezier. Ik leer vele mensen kennen die me helpen bij mijn verzameling. Door die functie ben ik ook nauw betrokken bij de Leopoldfeesten. Ik leverde materiaal en informatie voor de tentoonstelling die momenteel in het Landshuis in Veurne loopt en schreef het scenario uit voor de plechtigheid van 17 juli.

Zo weten de vaandeldragers en oud-strijders waar ze zich moeten opstellen en hoe ze het koningspaar mogen aanspreken", aldus nog de Pannenaar. (uit HWN/KW van 7 juli 2006)