Germain SCHEPENS

 

De heer Germain Schepens, (ex SM 53/08812), aan het woord.

 

Dag beste mensen,

Ik heb indertijd mijn opleiding als soldaat milicien gekregen in Lombardsijde, dat was in 1953, ik was toen 20 jaar, en nu……………..74…………………… (SM 53/08812)
Het was voor mij nogal een harde noot om te kraken aangezien ik niet sportief aangelegd was!
Maar…………..ik kan nu zeggen (en zeg het ook aan iedereen die het horen wil) dat ik daar nu met tevredenheid aan terug denk.
Er werd mij voorgesteld (na de eerste opleiding) om naar de "groene lintjes" over te stappen, maar dat was niks voor mij, toen kon ik tot mijn groot genoegen de tweede opleiding volgen van Radaroperator. Daar kregen we (voor mij) interessante theoretische uitleg, en het gebruik van de SCR 584. Na 3 maanden opleiding ging ik met 3 andere kameraden naar Brugge bij het 41 ste AA Bn in de Raedemaekerskazerne.
Daar was geen radar………………………….en "mochten" we alle soorten karweien doen.
Na enkele weken kwam daar plots een O/ Luitenant recht van de Kon Militaire school.
Dat was de radarofficier van het 41 ste maar ook van 2 andere bataljons, ik geloof het 38 ste en het 36ste. Zijn naam zal ik nooit vergeten, want ik werd zijn planton. Het was de Heer De (of de ) Mildt, een echte correcte, strenge maar begrijpende leiderfiguur. Spoedig kregen we daar een Mk 6 radar (zie foto) getrokken door een grote FWD met de generator en wij er op als we op oefening gingen.
Na enkele maanden gingen we voor 2 weken naar Casteau, waar we samen met onze "broederbatajons" een spiksplinter nieuwe ANTPS radar leerden monteren en gebruiken. Prachtig materiaal !
Terug in Brugge hebben we hem gemonteerd op een F5. "Mijn Luitenant" had een systeem getekend om coördinaten van op de PPI door te geven naar de AAOD, dat heb ik toen (natuurlijk volgens zijn aanwijzingen) gemaakt in plexiglas.
Daar hebben we enkele grote NATO manneuvers mee gedaan o.a. in Klemskerke waar een AAOD centrum was. (Excelsior I en/of II geloof ik).
Ons "systeem" werd opgemerkt door enkele Generaals die tijdens die manneuvers en "Onze Luitenant" kreeg daar zeker een pluimke voor! (daar kan ik nog meer over vertellen!) "Mijn Luitenant" had het door dat ik werkelijk geinteresseerd was in techniek en heeft het toen geregeld met de opvoedingsofficier dat ik gratis een schriftelijke cursus "radiotechniek" (zoals dat toen nog noemde) kon volgen.
Ik was vrij om te studeren …………als mijn werk gedaan was, en heb daar veel aan gehad. (ik ben later leraar Electronica geworden)
Toen ons bataljon de wacht moest houden aan het Koninklijk Paleis, moest ik blijven,en "Mijn Luitenant" werd commandant van een opgeroepen reservebataljon, "rappellè's " zoals toen gezegd werd. Daar had ik veel werk natuurlijk.
Toen ikzelf opgeroepen werd in 1957 gingen we eerst naar Mechelen en dan per trein naar Elsenborn. Daar moesten we leren werken met (ik denk) de RST 1, een soort Europese copie van de SCR 584 maar nu met de 57mm Bofors kanonnen. Dat was een catastrofe, onze onderofficieren kenden er ook niks van, en we hadden zelfs moeite om een sportvliegtuig te volgen!
Enfin, gans onze tijd was verloren moeite, daar kan ik ook nog meer over vertellen!
Nu……………enkele foto's:

Ik zelf links bij de antenne van de ANTPS
Op oefening met de Mk 6, aan het eten....
Onze FWD met de dieselgenerator en 2 kameraden en de chauffeur
Opleiding in Lombardzijde, de grote slungel achteraan derde van links………..dat ben ik!
In Elsenborn
Ikzelf aan de PPI van de Mk6
Nog eens ikzelf voor het bureel van de Radarofficier.
Op naar de wacht in Brugge, (derde van rechts)


Jammer genoeg ben ik het spoor naar "Mijn Luitenant" verloren, hij is nadien naar de Krijgsschool gegaan, en ook zekere tijd commandant geweest van de AA school voor reserveofficieren in Lombardsijde (denk ik).
Nog de beste groeten van een "antimilitairist" die tevreden terug kijkt naar zijn legerdienst (18 maand) waar hij zeker "deugd" van gehad heeft, en het spijtig vindt dat die helemaal afgeschaft is, de tegenwoordige jeugd zou er wel bij varen!

Germain Schepens, (adres door de redactie gekend) (ex SM 53/08812)