Philip DICKMANS

 

Van rekruut in de AA School Lombardsijde tot bisschop in Brazilië, of…de merkwaardige roeping van soldaatberoepsvrijwilliger Philip Dickmans uit Halen.

(door Cdt b.d. Robrecht Van Deputte)

Op 15 augustus 2008, het feest van OLVrouw Hemelvaart, werd Philip Dickmans in het Braziliaanse Palmas tot bisschop van Miracema do Tocantins gewijd.
De priester uit Halen werd omringd door zijn familie, bisschop Hoogmartens van Hasselt en een tiental andere bisschoppen, tweehonderd priesters,diakens, seminaristen, religieuzen en duizenden enthousiante gelovigen.
Monseigneur Dickmans werd aldus één van de zeven Vlaamse bisschoppen in ambt in vreemde continenten.

Na zijn priesterwijding in 1990 werd hij onderpastoor in Genk. Zes jaar later vertrok hij naar het Braziliaanse bisdom Palmas, waar hij tien jaar aan de slag ging bij de Xerente-indianen. Nu is hij bisschop in Miracema do Tocantins, midden in het Amazonegebied, ongeveer anderhalve keer groter dan België. Er wonen 200.000 mensen, waarvan 140.000 katholieken. De meeste inwoners van het bisdom zijn
van oorsprong Afrikaans. Brazilie is na Nigeria het land met de meeste zwarte bevolking; een gevolg van de eeuwenlange slavenhandel. Het bisdom herbergt ook een reservaat Xerente-indianen. Er zijn ook nog Polen, Portugezen en Italianen.Dertien priesters bedienen er de 140.000 katholieken.

Heel merkwaardig toch de levensloop van de jeugdige Dickmans. Geboren in Herk-de-Stad op 04 januari 1963 als de jongste van zes, trok hij na zijn humaniorastudies (menswetenschappen) op 18-jarige leeftijd naar het leger en belandde in de AASchool te Lombardsijde waar hij als beroepsvrijwilliger de opleiding volgde bij de luchtdoelartillerie.

De roep naar een hoger geestelijke belevenis moet toen al sterk aanwezig geweest zijn; alleszins sterker

dan de liefde voor het beroep van militair, want hij maakte al vlug zijn oversten deelachtig aan zijn innerlijke bewogenheid. Door tussenkomst van Padre Raf Dely en de toenmalige Commandant van de AASchool, Kol SBH Vandewalle Herman slaagde hij er in zijn dienstcontract ongedaan te maken en nog hetzelfde jaar binnen te treden in het Grootseminarie van Hasselt. Op 30 september 1990 werd hij in Halen priester gewijd.

Toch alweer een ontdekking op de zoektocht naar "bekende" oudpassanten in het Kwartier Lombardsijde.