<--back

Arnold DECLERCQ

 

Begravenis van Arnold:

Maandag 26 Nov 20112 om 11:15
in het Funerarium te Alveringhem,
Oude Fortemstraat 9


Langs deze weg wensen wij aan de achtbare famillie onze innige
deelneming aan, en wensen hun veel sterkte toe.