Daniel VERMEULEN   

N.V.O.K-PF afdeling Ieper 
voorzitter Godelieve Geryl

Beste leden, vrienden 
bij deze wil ik u berichten dat ons N.V.O.K-PF lid 
de heer Daniel Vermeulen overleden is te Nieuwpoort 
Daniel was een altijd aanwezige vaandeldrager te Nieuwpoort en heeft ons in alle stilte verlaten op dezelfde stille wijze zoals we hem kenden .
Zijn uitvaart neemt plaats te Nieuwpoort op maandag 27 december 2021 om 11 u . in de Onze Lieve Vrouwekerk Nieuwpoort .
Samenkomst om 10:45 aan de ingang van de kerk .
Vaandeldragers zeer gewenst
Dank bij voorbaat ,
Lieve 

 

 

Index
In Memoriam
Recent overlijdens